Alternatieven

Ik kan geen erkenning voor mijn diploma krijgen of het is niet nodig om mijn doel te bereiken.

Er zijn verschillende manieren om je vaardigheden te laten erkennen. Je mogelijkheden hangen ook af van het doel dat je voor ogen hebt. Wat is jouw project?

Klik op het doel dat je wilt bereiken en de verschillende mogelijkheden om je kennis, vaardigheden en know-how te laten erkennen zullen verschijnen.

Veel succes!

 

mon diplome - alternatives

1Kies eerst een project, dan een alternatief

Erkenning van ervaring – VAE / VA en EVK / EVC

Wil je starten in het hoger onderwijs maar je hebt niet het vereiste diploma (DSO, CESS of een erkenning daarvan)? Als je meerdere jaren ervaring hebt in het domein waarin je wilt studeren, kun je in het Franstalige hoger onderwijs via een “Valorisation des Acquis de l’Expérience” (VAE) deze laten erkennen. Zo kan je toegang krijgen tot de gewenste studies, of zelfs vrijstellingen verkrijgen om de duur van je studie te verkorten. In onderwijsinstellingen van de Vlaamse gemeenschap kan je eerder verworven competenties op een zelfde manier laten erkennen. Dit heet dan EVC. Als het gaat om eerder verworven diploma’s, certificaten, etc. heet dit Eerder Verworven Kwalificaties of EVK.

Ook de Franstalige Promotion Sociale scholen hebben een dergelijk systeem, maar dit heet Valorisation des Acquis (VA, zonder de E). Hier kan er ook rekening gehouden worden met eerder studies en opleidingen: EVK en EVC in één.

 

 

DAES-examen (FR België)

Wil je graag verder studeren in het Franstalig hoger onderwijs, maar je diploma-erkenning geeft geen toegang tot de gewenste studies?

In dit geval kan je een DAES-examen afleggen voor één van de jury’s van de Fédération Wallonie-Bruxelles. DAES staat voor “Diplôme d’Aptitude à accéder à l’Enseignement Supérieur”. Het DAES-examen zal de deuren openen voor (bijna) alle studies in het Franstalig hoger onderwijs.

Er bestaat geen Vlaamse versie van het DAES-examen omdat in de Vlaamse gemeenschap scholen en universiteiten zelf beslissen over de toegang tot hun studieprogramma’s. De vuistregel is wel dat je een diploma secundair onderwijs moet hebben. Als je diploma-erkenning geen toegang geeft tot een bepaalde opleiding, neem dan contact op met de onderwijsinstelling van je keuze. De school of universiteit zal je situatie beoordelen en je mogelijk een voorbereidend (schakel)jaar aanbieden.

Erkenning van 60 studiepunten hoger onderwijs (FR België)

Wil je studies volgen in het Belgisch hoger onderwijs maar je hebt je diploma secundair onderwijs niet? Als je ooit gestart bent met studies in het hoger onderwijs in het buitenland kan je in principe worden toegelaten tot de opleidingen van je keuze, op voorwaarde dat je het bewijs hebt geleverd dat je het equivalent van minstens 60 studiepunten met succes hebt afgerond.

Let op! Dit is alleen voor Franstalige onderwijsinstellingen van belang, omdat in de Vlaamse gemeenschap de instelling zelf een beslissing neemt over de toelating tot de opleiding!

 

Niveau-erkenning diploma hoger onderwijs (FR België)

Wil je studies in het Belgisch hoger onderwijs starten of verder zetten en je hebt al een niveau-erkenning in het hoger onderwijs (Graduaat, Bachelor, Master)?

Dan heb je in principe de CESS (of een equivalent daarvan) niet nodig. Voor Franstalige hoger onderwijsinstellingen zou het voorleggen van je niveau-erkenning voldoende moeten zijn om toegang te krijgen tot de gewenste studies.

 

Diploma secundair onderwijs via de Examencommissie

Heb je een diploma secundair onderwijs nodig om je doel te bereiken?

Dit diploma kan je, net als dat van de andere niveaus van het secundair onderwijs (CE1D en CE2D) behalen door de examens af te leggen voor de jury van de Fédération Wallonie-Bruxelles of die van de Vlaamse Gemeenschap. Deelname aan een voorafgaande infosessie is verplicht.

Secundair diploma via het volwassenenonderwijs

Heb je een diploma secundair onderwijs nodig om je doel te bereiken?

Het Vlaams Volwassenenonderwijs is een manier om je secundair diploma te behalen, en dit met flexibele roosters en programma’s zodat je dit eventueel kan combineren met een job.

Het Promotion Sociale onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles biedt hetzelfde aan om alsnog je CESS te behalen.

 

Toelatingsexamens hoger onderwijs (FR België)

Wil je studies starten in het Belgisch hoger onderwijs, maar je hebt niet het vereiste toegangsdiploma (secundair onderwijs of een erkenning daarvan)?

Als je slaagt voor het toelatingsexamen van één van de universiteiten verbonden aan de Fédération Wallonie-Bruxelles, heb je toegang tot alle studies in het hoger onderwijs in Franstalig België.

Een uitzondering zijn de studies van burgerlijk ingenieur en bepaalde kunstrichtingen. Deze hebben specifieke toelatingsexamens.

Let op! Toegang krijgen tot het hoger onderwijs is niet hetzelfde als het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Toelatingsexamens voor bepaalde opleidingen

Sommige onderwijsinstellingen voorzien specifieke toelatingsexamens. Als je slaagt voor dit examen, ben je toegelaten tot de betreffende opleidingen en hoef je in principe geen diploma secundair onderwijs te overleggen. Dit zijn de volgende:

  • De specifieke examens van de Franstalige hoge scholen om sociaal assistent of sociaal en fiscaal adviseur te worden;
  • De examens georganiseerd door de faculteiten in Toegepaste Wetenschappen, om toegang te krijgen tot de studies van burgerlijk ingenieur.
  • De Franstalige paramedische jury (niveau A1) die toegang geeft tot de bacheloropleiding verpleegkunde en de bachelor vroedkunde;
  • Toelatingsproeven van opleidingen van het Promotion Sociale type, om toegang te krijgen tot een opleiding op bachelorniveau;
  • De toelatingsproeven graduaatsopleidingen, voor alle soorten graduaatsopleidingen aangeboden door hoge scholen de Vlaamse Gemeenschap.

Toelatingsproeven en vooropleidingen

Veel beroepsopleidingen die een bepaald studie niveau vereisen, zijn ook toegankelijk op voorwaarde dat je een vooropleiding of een toelatingstest doet. Check de toelatingseisen voor de beroepsopleiding van jouw keuze.

Erkenning van vaardigheden – VDC / EVC-trajecten

VDC of “Validation de compétences” is een Franstalig initiatief waarmee je jouw professionele vaardigheden officieel kunt laten erkennen. Deze vaardigheden heb je niet via studies in het hoger onderwijs geleerd, maar op de werkvloer, door levenservaring of een beroepsopleiding. Check eerst of er een erkenningstraject mogelijk is voor het beoogde beroep. Hierna leg je één of meerdere praktische tests af in een opleidingscentrum met een professionele jury. Als je slaagt voor een test krijg je een deelkwalificatie van een beroep. Elk beroep is samengesteld uit meerdere deelkwalificaties. Het behalen van één of meer deelkwalificaties kan je toelaten om toegang te krijgen tot de gewenste beroepsopleiding zonder dat je het vereiste diploma hebt. Het kan zelfs dienen om vrijstellingen te verkrijgen in de beroepsopleiding.

Let op! Dit geldt alleen voor Franstalig België. In de Vlaamse gemeenschap bestaat een gelijksoortig alternatief, maar voor veel minder opleidingen. Het gaat hier over de zogenaamde Beroepskwalificerende EVC-trajecten.

Erkenning van vaardigheden – VDC (FR België)

VDC of “Validation de compétences” is een Franstalig initiatief waarmee je jouw professionele vaardigheden officieel kunt laten erkennen. Deze vaardigheden heb je niet via studies in het hoger onderwijs geleerd, maar op de werkvloer, door levenservaring of een beroepsopleiding. Check eerst of er een erkenningstraject mogelijk is voor het beoogde beroep. Hierna leg je één of meerdere praktische tests af in een opleidingscentrum met een professionele jury. Als je slaagt voor een test krijg je een deelkwalificatie van een beroep. Elk beroep is samengesteld uit meerdere deelkwalificaties. Elk beroep opgenomen in de VDC heeft een specifiek aantal deelcompetenties (bijv. het kappersberoep omvat 4 deelcompetenties). De deelkwalificaties kunnen je helpen om je beroepsvaardigheden te bewijzen aan een werkgever.

Bewijs van beroepservaring

Het aantonen van je beroepservaring in het vakgebied / de branche / het type functie waarvoor je solliciteert is voor sommige werkgevers voldoende om je aan te werven. Daarom kan een goed cv erg handig zijn. Je kan hulp vragen voor het opstellen van een goed curriculum vitae bij verschillende diensten: jobcentra, verenigingen, privécoaches en op het internet.

 

 

Mentorprogramma’s en netwerken

Veel mensen vinden een job via mond-tot-mondreclame en via netwerken. Als je op zoek bent naar een job in een bepaalde sector kan het daarom interessant zijn om gecoacht te worden door een mentor die professionele ervaring heeft in België of zelfs in je vakgebied. Er bestaan verschillende organisaties en programma’s die je hierbij kunnen helpen.

Erkenning van een specifiek brevet of certificaat

In een aantal domeinen zijn er specifieke certificaten of brevetten te behalen die je vaardigheden voor een bepaalde activiteit aantonen. Deze bewijzen behaal je meestal na het volgen van een opleiding en het afleggen van proeven. In bijvoorbeeld de sport, redding, animatie en het transport kan je dergelijke certificaten behalen.

Als je zo’n certificaat (animator, redder, EHBO, …) in het buitenland hebt behaald en je wil dit laten erkennen in België, neem je contact op met de bevoegde authoriteit in je werkdomein.

Instapkaarten voor de publieke sector

Om in de publieke sector te werken, heb je in principe een diploma of een erkenning nodig. Op deze manier kan je studieniveau worden gevalideerd en heb je toegang tot de bijbehorende functie- en salarisniveaus. Als je niet over het vereiste diploma beschikt, kan je ook toegang krijgen tot het gewenste niveau door de bijbehorende toegangskaart te behalen (niveau A = Master, B = Bachelor of C = secundair niveau). Deze kaart kan je halen met een test georganiseerd door Selor (het wervings- en selectiebureau van de federale overheid). De instapkaart C kan je ook bemachtigen als je alle deelkwalificaties behaalt voor een beroep via een traject van erkenning van vaardigheden (of VDC) (alleen in het Frans beschikbaar).

 

Inschrijving op Primoweb om les te geven in het Franstalig onderwijs

Om les te geven in de Franstalige gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles), moet je in principe kunnen aantonen dat je over pedagogische kwalificaties beschikt in de discipline waarin je wilt onderwijzen. Als je niet over de vereiste diploma’s beschikt, kun je jezelf toch inschrijven in de Primoweb-database. De directies van Franstalige scholen gebruiken deze tool om nieuw personeel aan te werven.

Erkennen van Verworven Competenties – EVC

EVC is een alternief van een aantal organisaties verbonden aan de Vlaamse Gemeenschap, die het mogelijk maakt om vaardigheden officieel te erkennen die niet door studies zijn verworven, maar door ervaring – professioneel, persoonlijk of een beroepsopleiding. EVC is vergelijkbaar met de Validation des Compétences trajecten in Franstalig België, maar wordt aangeboden door verschillende organisaties: universiteiten, de VDAB, Vlaamse Overheidsinstellingen, etc.

 

Check je diploma in Diplodb of Anabin

Wil je weten of jouw opleiding jou in staat stelt om jouw ondernemersvaardigheden te bewijzen?

Met de databanken van Diplodb en Anabin (van o.a. de Duitse overheid maar ook geldig in België) kan je nagaan of je buitenlands diploma in België wordt beschouwd als een bewijs van je ondernemersvaardigheden en de skills op je werkterrein. Als je diploma niet in deze databanken zit, vraag dan het advies van je ondernemingsloket en raadpleeg onze alternatieven: andere oplossingen zijn mogelijk.

 

Erkenning van vaardigheden – VDC (FR België)

VDC of “Validation de Compétences” is een Franstalig initiatief waarmee je jouw professionele vaardigheden officieel kunt laten erkennen. Deze vaardigheden heb je niet via studies in het hoger onderwijs geleerd, maar op de werkvloer, door levenservaring of een beroepsopleiding. Check eerst of er een erkenningstraject mogelijk is voor het beoogde beroep. Hierna leg je één of meerdere praktische tests af in een opleidingscentrum met een professionele jury. Als je slaagt voor een test krijg je een deelkwalificatie van een beroep. Elk beroep is samengesteld uit meerdere deelkwalificaties. Er worden een specifiek aantal vaardigheden getest voor elk beroep waar een erkenningstraject voor bestaat. Als je alle deelkwalificaties van een beroep behaalt, kan je dit beroep als zelfstandige uitoefenen (bijv. om je eigen kapsalon in Brussel te openen).

Bewijs van beroepservaring

Bewijzen dat je beroepservaring hebt in het beroep dat je als zelfstandige wilt uitoefenen kan soms al voldoende zijn om toegang te krijgen tot dit beroep. Je ondernemingsloket zal je vragen een beroepservaring van 3 tot 5 jaar aan te tonen, afhankelijk van de functie die je eerder uitvoerde.

Centrale examencommissies

Het Brusselse en Waalse Gewest hebben centrale examencommissies die verschillende testen organiseren waarmee je kan aantonen dat je over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om je activiteit als zelfstandige te starten: basiskennis bedrijfsbeheer of specifieke professionele vaardigheden (als je wilt starten in een gereglementeerd beroep).

In Vlaanderen bestaat deze examencommissie niet omdat je daar geen basiskennis bedrijfsbeheer of professionele vaardigheden meer moet aantonen om een eigen zaak te starten.

Samenwerken met iemand die de vaardigheden heeft

Om je basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen, kan je ook een zaak oprichten met iemand die deze vaardigheden al heeft. Deze persoon moet dan wel een echte link hebben met je bedrijf: samen de zaak besturen, wettelijke partner, medebeheerder, etc. Er zijn ook uitzonderingen en vrijstellingen, die van regio tot regio verschillen.

Een opleiding volgen

Als je de vaardigheden niet kan bewijzen die nodig zijn om je eigen zaak te starten, kan je natuurlijk ook altijd een opleiding volgen. Er bestaan een heleboel opleidingen voor de basiskennis bedrijfsbeheer alsook voor andere professionele vaardigheden. Vaak duren die niet eens heel lang en kan je ze combineren met een job omdat ze ook ‘s avonds worden georganiseerd.

Vragen?