Diploma-erkenning

Ik zou graag mijn diploma in België laten erkennen. Hoe moet ik doen?

Er zijn meerdere mogelijkheden. De meest geschikte optie voor jouw situatie hangt af verschillende elementen zoals : het niveau van je diploma; het beroep dat je zou willen uitoefenen en in welke taalgemeenschap van België je zou willen werken. Voor sommige groepen zijn er uitzonderingen of speciale regels.

Om de geschikte procedure te vinden, klik je steeds op het vakje dat het beste bij jouw situatie past.

Overzicht Belgische onderwijssystemen
mon diplome - pic by heylagostechie on Unsplash

1Kies een onderwijsniveau en een type erkenning

2Jouw procedure

Medische / paramedische diploma’s – hoger onderwijs

De specifieke erkenning van een diploma hoger onderwijs op medisch gebied erkent dat je in het buitenland de kwalificaties hebt verworven die vereist zijn om de (academische) titel van je beroep te mogen voeren in België.

Kiezen voor de Franstalige of Nederlandstalige procedure? In principe kies je voor de de taalgemeenschap waarin je leeft of waar je wilt werken. Je hebt de keuze tussen de twee gemeenschappen als je in Brussel woont of als je woont in het grensgebied van Vlaanderen en Wallonië (bijv. faciliteitengemeenten).

 

Ik ben:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan voorleggen.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven. >Zie AGENDA: voor onze volgende sessies

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle vereiste documenten hebben, is er een aanvullend formulier en een speciale procedure.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris of VDAB ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en begeleiding krijgt van Actiris / VDAB of één van de partners (zoals bon en CIRÉ) om een job te vinden.

We organiseren infosessies voor werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven. >Zie AGENDA: voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten
– Standaard aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Gedetailleerd studieprogramma
– Volledig uurrooster van het gevolgde programma
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten relevant voor het studiegebied
– Kopie van het eindwerk, thesis, scriptie of project
– Eventueel diplomasupplement
– Motivatiebrief
– CV
– Bewijs van zoektocht naar werk (van Actiris, Forem of VDAB)

Gewaarmerkte kopie Beëdigde vertaling

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Standaard aanvraagformulier
– Specifiek aanvraagformulier voor gezondheidszorgberoepen
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Gedetailleerd studieprogramma
– Volledig uurrooster van het gevolgde programma
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten relevant voor het studiegebied
– Kopie van de thesis, scriptie, project of eindwerk (indien masterniveau)
– Eventueel diplomasupplement
– CV (verplicht voor diploma’s in de geneeskunde)
– Motivatiebrief
– Mogelijke vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

€150,00 : landenlijst OESO
€200,00 : andere landen

Gratis voor mensen met de status van erkend vluchteling of subsidiair beschermde

in principe €180,00

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, begunstigden van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK/BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.

Indien de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling, in het Frans, van het diploma en de puntenlijsten.

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le supérieur (5ième étage), Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

e-mail: equi.sup@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Digitaal via bon, of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

 

 

Duur

4 maanden

4 maanden

Nut

De specifieke erkenning van je diploma is noodzakelijk voor de uitoefening van je beroep, als je diploma niet Europees is (van de buiten deEER​).

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen (met de erkenning door de bevoegde dienst die automatisch volgt), moet je nog het zogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. We spreken van “professionele erkenning” (Europese richtlijn 2005/36/EG): in dit geval vraag je deze erkenning aan bij deFédération Wallonie-Bruxelles, Direction de l’Agrément des Prestataires des Soins de Santé.​ De autorisatie om te oefenen volgt automatisch zodra de autorisatie is verkregen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

De specifieke erkenning van je diploma is noodzakelijk voor de uitoefening van je beroep, als je diploma niet Europees is (van de buiten deEER​).

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen (met de erkenning door de bevoegde dienst die automatisch volgt), moet je nog het zogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. We spreken van een “professionele erkenning” (Europese richtlijn 2005/36/EG): in dit geval vraag je deze erkenning aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De autorisatie om te oefenen volgt automatisch zodra de autorisatie is verkregen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

Niet eens met de beslissing?

Intern: Verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij opmaak van de beslissing, nieuwe elementen of niet eens met de beslissing) per aangetekende brief aan de FWB.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten bij het onderzoek) / herziening (nieuwe elementen) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na de beslissing.

Extern: in beroep gaan tegen de beslissing (als je het net eens bent met de beslissing – alleen voor diploma’s hoger onderwijs): Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan voorleggen.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven. >Zie AGENDA: voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten
– Standaard aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Gedetailleerd studieprogramma
– Volledig uurrooster van het gevolgde programma
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten relevant voor het studiegebied
– Kopie van het eindwerk, thesis, scriptie of project
– Eventueel diplomasupplement
– Motivatiebrief
– CV
– Bewijs van zoektocht naar werk (van Actiris, Forem of VDAB)

Kosten

€150,00 : landenlijst OESO
€200,00 : andere landen

Gratis voor mensen met de status van erkend vluchteling of subsidiair beschermde

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.

Indien de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling, in het Frans, van het diploma en de puntenlijsten.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le supérieur (5ième étage), Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

e-mail: equi.sup@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Opmerkingen

 

 

Duur

4 maanden

Nut

De specifieke erkenning van je diploma is noodzakelijk voor de uitoefening van je beroep, als je diploma niet Europees is (van de buiten deEER​).

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen (met de erkenning door de bevoegde dienst die automatisch volgt), moet je nog het zogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. We spreken van “professionele erkenning” (Europese richtlijn 2005/36/EG): in dit geval vraag je deze erkenning aan bij deFédération Wallonie-Bruxelles, Direction de l’Agrément des Prestataires des Soins de Santé.​ De autorisatie om te oefenen volgt automatisch zodra de autorisatie is verkregen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

Niet eens met de beslissing?

Intern: Verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij opmaak van de beslissing, nieuwe elementen of niet eens met de beslissing) per aangetekende brief aan de FWB.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle vereiste documenten hebben, is er een aanvullend formulier en een speciale procedure.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris of VDAB ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en begeleiding krijgt van Actiris / VDAB of één van de partners (zoals bon en CIRÉ) om een job te vinden.

We organiseren infosessies voor werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven. >Zie AGENDA: voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Standaard aanvraagformulier
– Specifiek aanvraagformulier voor gezondheidszorgberoepen
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Gedetailleerd studieprogramma
– Volledig uurrooster van het gevolgde programma
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten relevant voor het studiegebied
– Kopie van de thesis, scriptie, project of eindwerk (indien masterniveau)
– Eventueel diplomasupplement
– CV (verplicht voor diploma’s in de geneeskunde)
– Motivatiebrief
– Mogelijke vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

in principe €180,00

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, begunstigden van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK/BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Digitaal via bon, of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

Duur

4 maanden

Nut

De specifieke erkenning van je diploma is noodzakelijk voor de uitoefening van je beroep, als je diploma niet Europees is (van de buiten deEER​).

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen (met de erkenning door de bevoegde dienst die automatisch volgt), moet je nog het zogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. We spreken van een “professionele erkenning” (Europese richtlijn 2005/36/EG): in dit geval vraag je deze erkenning aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De autorisatie om te oefenen volgt automatisch zodra de autorisatie is verkregen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten bij het onderzoek) / herziening (nieuwe elementen) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na de beslissing.

Extern: in beroep gaan tegen de beslissing (als je het net eens bent met de beslissing – alleen voor diploma’s hoger onderwijs): Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

2Jouw procedure

Lager onderwijs

De erkenning van het getuigschrift lager onderwijs erkent dat je het lager onderwijs in het buitenland hebt afgerond en een niveau hebt behaald wat in de Fédération Wallonie-Bruxelles overeenkomt met het getuigschrift lager onderwijs. In de Vlaamse gemeenschap is het niet mogelijk om je buitenlands getuigschrift lager onderwijs te laten erkennen omdat dit niet nodig is.

Ik ben:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten (meer) hebt, laat dit dan weten aan de organisatie waar je jouw aanvraag wilt indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze dan alsnog je dossier aanvaarden. Dit is op basis van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. —> Zie Agenda voor onze volgende sessies

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling
Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. —>Zie Agenda voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

  • Gewaarmerkte kopieën van de puntenlijsten van de laatste drie jaar
  • Gewaarmerkte kopie van het schoolcertificaat of diploma
  • Aanvraagformulier
  • Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of een uittreksel van de geboorteakte
  • Origineel betalingsbewijs
Gewaarmerkte kopie Beëdigde vertaling

Deze procedure bestaat niet bij NARIC-Vlaanderen om een erkenning van het getuigschrift basisonderwijs nooit nodig is voor de Vlaamse Gemeenschap: noch voor tewerkstelling, noch voor studies.

Beëdigde vertaling

Kosten

MINDERJARIGEN (-18 jaar)
Gratis

VOLWASSENEN
€ 51: landen op de OESO-lijst
76 €: alle andere landen

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees. Zorg voor een beëdigde vertaling in het Frans van de puntenlijsten als de originelen in een andere taal zijn opgesteld.

Indienen

Op papier, per aangetekende zending of ter plekke, enkel op afspraak (niet mogelijk tijdens de COVID-periode).

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Opmerkingen

De originele puntenlijsten zijn vereist voor de volgende landen: Kameroen, Congo D.R., Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda, Bulgarije.

Minderjarigen die het basisonderwijs niet hebben afgerond hoeven geen erkenningsaanvraag in te dienen om verder te kunnen studeren.

Duur

Ongeveer 1 maand

Nut

De erkenning van een diploma lager onderwijs bij de Fédération Wallonie-Bruxelles kan nuttig zijn in het kader van de zoektocht naar een job in de Franstalige openbare sector of voor een inschrijving in een Franstalige beroepsopleiding. De erkenning kan voor een minderjarige ook worden gebruikt om te starten in het secundair onderwijs.

Niet eens met de beslissing?

Intern : verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij het onderzoek, nieuwe elementen of niet eens met de motivatie van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na de beslissing voor diploma’s lager en secundair onderwijs.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten (meer) hebt, laat dit dan weten aan de organisatie waar je jouw aanvraag wilt indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze dan alsnog je dossier aanvaarden. Dit is op basis van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. —> Zie Agenda voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

  • Gewaarmerkte kopieën van de puntenlijsten van de laatste drie jaar
  • Gewaarmerkte kopie van het schoolcertificaat of diploma
  • Aanvraagformulier
  • Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of een uittreksel van de geboorteakte
  • Origineel betalingsbewijs

Kosten

MINDERJARIGEN (-18 jaar)
Gratis

VOLWASSENEN
€ 51: landen op de OESO-lijst
76 €: alle andere landen

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees. Zorg voor een beëdigde vertaling in het Frans van de puntenlijsten als de originelen in een andere taal zijn opgesteld.

Indienen

Op papier, per aangetekende zending of ter plekke, enkel op afspraak (niet mogelijk tijdens de COVID-periode).

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Opmerkingen

De originele puntenlijsten zijn vereist voor de volgende landen: Kameroen, Congo D.R., Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda, Bulgarije.

Minderjarigen die het basisonderwijs niet hebben afgerond hoeven geen erkenningsaanvraag in te dienen om verder te kunnen studeren.

Duur

Ongeveer 1 maand

Nut

De erkenning van een diploma lager onderwijs bij de Fédération Wallonie-Bruxelles kan nuttig zijn in het kader van de zoektocht naar een job in de Franstalige openbare sector of voor een inschrijving in een Franstalige beroepsopleiding. De erkenning kan voor een minderjarige ook worden gebruikt om te starten in het secundair onderwijs.

Niet eens met de beslissing?

Intern : verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij het onderzoek, nieuwe elementen of niet eens met de motivatie van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na de beslissing voor diploma’s lager en secundair onderwijs.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling
Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. —>Zie Agenda voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

Deze procedure bestaat niet bij NARIC-Vlaanderen om een erkenning van het getuigschrift basisonderwijs nooit nodig is voor de Vlaamse Gemeenschap: noch voor tewerkstelling, noch voor studies.

Beëdigde vertaling

Kosten

Aanvaarde talen

Indienen

Opmerkingen

Duur

Nut

Niet eens met de beslissing?

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

2Jouw procedure

Onafgerond secundair onderwijs

De erkenning van een deel van het secundair onderwijs erkent dat je een deel van je secundaire studies in het buitenland hebt afgerond en dat dit overeenkomt met:
– in de Fédération Wallonie-Bruxelles met het getuigschrift eerste graad (2de secundair – CE1D), het getuigschrift tweede graad (4de secundair – CE2D) of een Franstalig certificaat beroepskwalificatie (CQ6 of CE6P).
– in de Vlaamse Gemeenschap, met het Getuigschrift Eerste Graad, Tweede Graad of Derde Graad (in het geval van BSO) Secundair Onderwijs.

Kiezen voor de Franstalige of Nederlandstalige procedure? In principe kies je voor de taalgemeenschap waarin je leeft of waar je wilt werken. Je hebt de keuze tussen de twee gemeenschappen als je in Brussel woont of als je woont in het grensgebied van Vlaanderen en Wallonië (bijv. faciliteitengemeenten).

Ik ben:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten (meer) hebt, laat dit dan weten aan de organisatie waar je jouw aanvraag wilt indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze dan alsnog je dossier aanvaarden. Dit is op basis van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie onze AGENDA voor de volgende sessies

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle benodigde documenten hebben is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris of VDAB ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en begeleiding krijgt van Actiris / VDAB of één van de partners (zoals bon en CIRÉ) om een job te vinden.

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​​> Zie onze AGENDA voor de volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van puntenlijsten (voor sommige landen worden de originelen gevraagd)
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Document waaruit blijkt dat je aanvraag bedoeld is om een job te vinden of je in te schrijven voor een beroepsopleiding (behandeling met prioriteit)

Gewaarmerkte kopie Beëdigde vertaling

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Mogelijke vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

MINEUR-E-S (- de 18ans)
Gratis

ADULTES
€ 51: landen op de OESO-lijst
76 €: alle andere landen

In principe €90,00

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, begunstigden van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK/BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.
Zorg voor een beëdigde vertaling in het Frans van de puntenlijsten als de originelen in een andere taal zijn opgesteld.

Nederlands, Frans, Engels, Duits.
Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Op papier, per aangetekende zending of ter plekke (enkel op afspraak, indienen ter plekke niet mogelijk tijdens de COVID-periode).

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Brussel email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Digitaal indienen via bon of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be; of op papier: per post (verzending per post niet mogelijk tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

De originele puntenlijsten zijn vereist voor de volgende landen: Kameroen, Congo D.R., Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda en Bulgarije.

Er is een speciale procedure voorzien voor minderjarigen zonder schooldocumenten: een erkenningsaanvraag zonder documenten (alleen identiteitsbewijs).

Erkenningsaanvraag is niet vereist voor leerlingen die vallen onder de de Daspa-voorwaarden (“Dispositif d’Accueil pour les Primo-arrivants”).

Duur

2 tot 8 weken

1 tot 2 maanden

Nut

De erkenning van een deel van het secundair onderwijs (bij het niet behaald hebben van een einddiploma secundair onderwijs) kan nuttig zijn bij de Fédération Wallonie-Bruxelles in het kader van het zoeken naar een job (in de openbare sector) of voor de inschrijving in een beroepsopleiding. Voor minderjarigen kan zo’n erkenning ook gebruikt worden voor de inschrijving in het secundaire onderwijs.

De erkenning van een deel van het secundair onderwijs (bij het niet behaald hebben van een einddiploma secundair onderwijs) in de Vlaamse gemeenschap kan nuttig zijn in het kader van het zoeken naar een job (in de openbare sector).

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek om herziening van de beslissing (fouten in het erkenningsonderzoek, nieuwe elementen): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
– Bemiddelingsdienst van de FWB
– Raad van State

 

Intern : Verzoek tot heroverweging (fouten in het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen) van de beslissing: per aangetekende brief aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern : In beroep gaan tegen de beslissing (oneens met motivatie van de beslissing – secundair onderwijs): Raad van State

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek voor meer informatie de website van Ostbelgien

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten (meer) hebt, laat dit dan weten aan de organisatie waar je jouw aanvraag wilt indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze dan alsnog je dossier aanvaarden. Dit is op basis van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie onze AGENDA voor de volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van puntenlijsten (voor sommige landen worden de originelen gevraagd)
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Document waaruit blijkt dat je aanvraag bedoeld is om een job te vinden of je in te schrijven voor een beroepsopleiding (behandeling met prioriteit)

Kosten

MINEUR-E-S (- de 18ans)
Gratis

ADULTES
€ 51: landen op de OESO-lijst
76 €: alle andere landen

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.
Zorg voor een beëdigde vertaling in het Frans van de puntenlijsten als de originelen in een andere taal zijn opgesteld.

Indienen

Op papier, per aangetekende zending of ter plekke (enkel op afspraak, indienen ter plekke niet mogelijk tijdens de COVID-periode).

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Brussel email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Opmerkingen

De originele puntenlijsten zijn vereist voor de volgende landen: Kameroen, Congo D.R., Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda en Bulgarije.

Er is een speciale procedure voorzien voor minderjarigen zonder schooldocumenten: een erkenningsaanvraag zonder documenten (alleen identiteitsbewijs).

Erkenningsaanvraag is niet vereist voor leerlingen die vallen onder de de Daspa-voorwaarden (“Dispositif d’Accueil pour les Primo-arrivants”).

Duur

2 tot 8 weken

Nut

De erkenning van een deel van het secundair onderwijs (bij het niet behaald hebben van een einddiploma secundair onderwijs) kan nuttig zijn bij de Fédération Wallonie-Bruxelles in het kader van het zoeken naar een job (in de openbare sector) of voor de inschrijving in een beroepsopleiding. Voor minderjarigen kan zo’n erkenning ook gebruikt worden voor de inschrijving in het secundaire onderwijs.

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek om herziening van de beslissing (fouten in het erkenningsonderzoek, nieuwe elementen): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
– Bemiddelingsdienst van de FWB
– Raad van State

 

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle benodigde documenten hebben is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris of VDAB ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en begeleiding krijgt van Actiris / VDAB of één van de partners (zoals bon en CIRÉ) om een job te vinden.

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​​> Zie onze AGENDA voor de volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Mogelijke vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

In principe €90,00

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, begunstigden van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK/BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits.
Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Digitaal indienen via bon of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be; of op papier: per post (verzending per post niet mogelijk tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

Duur

1 tot 2 maanden

Nut

De erkenning van een deel van het secundair onderwijs (bij het niet behaald hebben van een einddiploma secundair onderwijs) in de Vlaamse gemeenschap kan nuttig zijn in het kader van het zoeken naar een job (in de openbare sector).

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek tot heroverweging (fouten in het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen) van de beslissing: per aangetekende brief aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern : In beroep gaan tegen de beslissing (oneens met motivatie van de beslissing – secundair onderwijs): Raad van State

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek voor meer informatie de website van Ostbelgien

2Jouw procedure

Afgerond secundair onderwijs

De erkenning van een diploma secundair onderwijs is een document dat bevestigt dat je het secundair onderwijs in het buitenland hebt voltooid en dat dit overeenkomt met een Diploma Secundair Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap) of een Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS, Fédération Wallonie-Bruxelles).

Kies je voor een Franstalige of Nederlandstalige procedure? In principe kies je voor de taalgemeenschap waarin je woont of waar je zou willen werken. Je hebt de keuze tussen de twee gemeenschappen als je in Brussel woont of als je woont in het grensgebied van Vlaanderen en Wallonië (bijv. de faciliteitengemeenten).

Let op: als het je doel is om verder te studeren of studies te starten in het hoger onderwijs, check dan eerst de toegangsvoorwaarden van de studies van je keuze. De onderwijsinstelling zal je kunnen vertellen óf een erkenning al nodig zou zijn, het soort erkenning en van welk diploma.

Ik ben:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten hebt, laat dit dan weten aan de betrokken dienst. In bepaalde gevallen kunnen ze alsnog je dossier aanvaarden als je de status van erkend vluchteling hebt of onder subsidiaire bescherming valt.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren informatiesessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie AGENDA voor onze volgende sessies

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle benodigde documenten hebben is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. ​>Zie AGENDA voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijst dat bij het diploma hoort
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Eventueel bewijs van toegang tot hoger onderwijs (als het diploma van buiten de EU is)
– Document waaruit blijkt dat het doel van de aanvraag is om te zoeken naar een baan of beroepsopleiding (prioritaire behandeling)
– Origineel betalingsbewijs

Gewaarmerkte kopie Beëdigde vertaling

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Eventuele vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

150 €: landen op de lijst van de OESO
€200: andere landen

€90 niveau erkenning / €180 specifieke erkenning (bijv. beroepskwalificatie).

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris of VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, vluchtelingen en mensen onder subsidiaire bescherming, mensen met verhoogde tegemoetkomings (BIM/VIPO), deelnemers aan een inburgeringsprogramma van bon.

 

 

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.

Als de originelen in een andere taal zijn, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten.

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

 

Digitaal viabon of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

Originele documenten zijn vereist voor: Kameroen, D.R. Congo, Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda en Bulgarije.

Een aanvullend formulier is voorzien voor Kameroen, D.R. Congo en Frankrijk

Duur

1 tot 2 maanden (behalve in juli en augustus als de behandeltijd kan oplopen)

1 tot 2 maanden

Nut

De erkenning van het secundair diploma is in principe verplicht om hoger onderwijs te starten aan een Franstalige hoger onderwijsinstelling. Het kan ook nuttig zijn bij het zoeken naar werk of voor het starten van een beroepsopleiding.

Let op: als je aanvraag bedoeld is om studies in een Franse hoger onderwijsinstelling te starten, moet je deze indienen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.

De erkenning van het diploma secundair onderwijs kan nuttig zijn bij de zoektocht naar werk of met het oog op het starten van een beroepsopleiding. Een erkenning is niet nodig om studies in het hoger onderwijs te starten.

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek tot heroverweging / herziening van de beslissing (onderzoeksfouten, nieuwe elementen of niet akkoord met de redenen van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
– Bemiddelingsdienst van de FWB
– Raad van State

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten in het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen / documenten die de beslissing kunnen herleggen) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern : In beroep gaan tegen de beslissing (niet akkoord met redenen van de beslissing): Raad van State, met een kopie naar Naric.

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten hebt, laat dit dan weten aan de betrokken dienst. In bepaalde gevallen kunnen ze alsnog je dossier aanvaarden als je de status van erkend vluchteling hebt of onder subsidiaire bescherming valt.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren informatiesessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie AGENDA voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijst dat bij het diploma hoort
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Eventueel bewijs van toegang tot hoger onderwijs (als het diploma van buiten de EU is)
– Document waaruit blijkt dat het doel van de aanvraag is om te zoeken naar een baan of beroepsopleiding (prioritaire behandeling)
– Origineel betalingsbewijs

Kosten

150 €: landen op de lijst van de OESO
€200: andere landen

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.

Als de originelen in een andere taal zijn, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

 

Opmerkingen

Originele documenten zijn vereist voor: Kameroen, D.R. Congo, Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda en Bulgarije.

Een aanvullend formulier is voorzien voor Kameroen, D.R. Congo en Frankrijk

Duur

1 tot 2 maanden (behalve in juli en augustus als de behandeltijd kan oplopen)

Nut

De erkenning van het secundair diploma is in principe verplicht om hoger onderwijs te starten aan een Franstalige hoger onderwijsinstelling. Het kan ook nuttig zijn bij het zoeken naar werk of voor het starten van een beroepsopleiding.

Let op: als je aanvraag bedoeld is om studies in een Franse hoger onderwijsinstelling te starten, moet je deze indienen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek tot heroverweging / herziening van de beslissing (onderzoeksfouten, nieuwe elementen of niet akkoord met de redenen van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
– Bemiddelingsdienst van de FWB
– Raad van State

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle benodigde documenten hebben is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. ​>Zie AGENDA voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Eventuele vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

€90 niveau erkenning / €180 specifieke erkenning (bijv. beroepskwalificatie).

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris of VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, vluchtelingen en mensen onder subsidiaire bescherming, mensen met verhoogde tegemoetkomings (BIM/VIPO), deelnemers aan een inburgeringsprogramma van bon.

 

 

Aanvaarde talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Digitaal viabon of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

Duur

1 tot 2 maanden

Nut

De erkenning van het diploma secundair onderwijs kan nuttig zijn bij de zoektocht naar werk of met het oog op het starten van een beroepsopleiding. Een erkenning is niet nodig om studies in het hoger onderwijs te starten.

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten in het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen / documenten die de beslissing kunnen herleggen) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern : In beroep gaan tegen de beslissing (niet akkoord met redenen van de beslissing): Raad van State, met een kopie naar Naric.

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

2Jouw procedure

Zorgkundige – Secundair

De erkenning van je secundair diploma in (para-)medische richting als zorgkundige erkent dat je in het buitenland het secundair onderwijs hebt afgerond en de kwalificaties hebt verworven die vereist zijn om de titel van zorgkundige te voeren in België. Let op! Aan Franstalige zijde bestaat er ook nog het “brevet d’infirmier hospitalier”, een verpleegkundig diploma op secundair niveau. In de Vlaamse gemeenschap bestaat dit niet, maar bestaat er wél de opleiding HBO5 verpleegkunde. Dit is een opleiding van drie jaar aan een hogeschool. Deze opleiding bestaat nog niet in Franstalig België.

Kies je voor een Franstalige of Nederlandstalige procedure? In principe kies je voor de taalgemeenschap waarin je woont of waar je zou willen werken. Je hebt de keuze tussen de twee gemeenschappen als je in Brussel woont of als je woont in het grensgebied van Vlaanderen en Wallonië (bijv. de faciliteitengemeenten).

Ik ben:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten hebt, laat dit dan weten aan de betrokken dienst. In bepaalde gevallen kunnen ze alsnog je dossier aanvaarden als je de status van erkend vluchteling hebt of onder subsidiaire bescherming valt.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie AGENDA voor onze volgende sessies

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle benodigde documenten hebben, is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren informatiesessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie Agenda voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het (para)medisch diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten – Eventueel een gewaarmerkte kopie van het diploma secundair onderwijs
– Standaard aanvraagformulier
– Specifiek formulier voor (para)medische beroepen*
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Gedetailleerd officieel cursusprogramma (inclusief het aantal leseenheden)
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten

– Bewijs van zoektocht naar werk (inschrijvingsbewijs bij Actiris, Forem of VDAB)
– Origineel betalingsbewijs

Gewaarmerkte kopie Beëdigde vertaling

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Standaard aanvraagformulier
– Specifiek aanvraagformulier voor gezondheidszorgberoepen
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Gedetailleerd studieprogramma
– Volledig uurrooster van het gevolgde programma
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten
– Eventuele vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

€150: landen op de lijst van de OESO

€200: andere landen

in principe €180

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK / BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.

Als de originelen in een andere taal zijn, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten.

 

 

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Digitaal via bon of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

 

 

Opmerkingen

Originele documenten zijn vereist voor: Kameroen, D.R. Congo, Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda en Bulgarije.

 

Duur

4 maanden

4 maanden

Nut

De specifieke erkenning van je diploma als zorgkundige is nodig als je diploma niet-Europees is (van buiten de EER) en je dit beroep in België wilt uitoefenen. Let op! aan Franstalige zijde bestaat er ook nog het “brevet d’infirmier hospitalier”, een verpleegkundig diploma op secundair niveau. In de Vlaamse gemeenschap bestaat dit niet, maar bestaat er wél de opleiding HBO5 verpleegkunde. Dit is een opleiding van drie jaar aan een hoge school. Deze opleiding bestaat nog niet in Franstalig België.

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen (met de erkenning door de bevoegde dienst die automatisch volgt), moet je nog hetzogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. Wel zal je een ‘professionele erkenning’ moeten aanvragen (dit valt onder een Europese regelgeving, de zgn. richtlijn 2005/36/EG). Voor deze erkenning richt je je voor de Vlaamse gemeenschap tot het Agentschap Zorg en Gezondheid en voor de Franse gemeenschap tot de Fédération Wallonie-Bruxelles. Als je de professionele erkenning hebt verkregen, volgt automatisch de vergunning van de FOD Volksgezondheid om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

De specifieke erkenning van je diploma als zorgkundige is nodig als je diploma niet-Europees is (van buiten de EER) en je dit beroep in België wilt uitoefenen.

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen van de bevoegde dienst, moet je nog hetzogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid. Dit is de vergunning om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. We spreken van een “professionele erkenning” (Europese richtlijn 2005/36/EG): in dit geval vraag je deze erkenning aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaams) of de Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction de l’Agrément des Prestataires des Soins de Santé (Franstalig). Als je de professionele erkenning hebt verkregen, volgt automatisch de vergunning van de FOD Volksgezondheid om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek tot heroverweging / herziening van de beslissing (onderzoeksfouten, nieuwe elementen of niet akkoord met de redenen van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
– Bemiddelingsdienst van de FWB
– Raad van State

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten in het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen / documenten die de beslissing kunnen herleggen) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern : In beroep gaan tegen de beslissing (niet akkoord met redenen van de beslissing): Raad van State, met een kopie naar Naric.

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap als je in Duitstalig België woont of van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

Als je niet alle vereiste documenten hebt, laat dit dan weten aan de betrokken dienst. In bepaalde gevallen kunnen ze alsnog je dossier aanvaarden als je de status van erkend vluchteling hebt of onder subsidiaire bescherming valt.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie AGENDA voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het (para)medisch diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten – Eventueel een gewaarmerkte kopie van het diploma secundair onderwijs
– Standaard aanvraagformulier
– Specifiek formulier voor (para)medische beroepen*
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Gedetailleerd officieel cursusprogramma (inclusief het aantal leseenheden)
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten

– Bewijs van zoektocht naar werk (inschrijvingsbewijs bij Actiris, Forem of VDAB)
– Origineel betalingsbewijs

Kosten

€150: landen op de lijst van de OESO

€200: andere landen

Aanvaarde talen

Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees.

Als de originelen in een andere taal zijn, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten.

 

 

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le secondaire, Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

email : equi.oblig@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Opmerkingen

Originele documenten zijn vereist voor: Kameroen, D.R. Congo, Senegal, Guinee (Conakry), Marokko, China, Polen, Roemenië, Rwanda en Bulgarije.

 

Duur

4 maanden

Nut

De specifieke erkenning van je diploma als zorgkundige is nodig als je diploma niet-Europees is (van buiten de EER) en je dit beroep in België wilt uitoefenen. Let op! aan Franstalige zijde bestaat er ook nog het “brevet d’infirmier hospitalier”, een verpleegkundig diploma op secundair niveau. In de Vlaamse gemeenschap bestaat dit niet, maar bestaat er wél de opleiding HBO5 verpleegkunde. Dit is een opleiding van drie jaar aan een hoge school. Deze opleiding bestaat nog niet in Franstalig België.

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen (met de erkenning door de bevoegde dienst die automatisch volgt), moet je nog hetzogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. Wel zal je een ‘professionele erkenning’ moeten aanvragen (dit valt onder een Europese regelgeving, de zgn. richtlijn 2005/36/EG). Voor deze erkenning richt je je voor de Vlaamse gemeenschap tot het Agentschap Zorg en Gezondheid en voor de Franse gemeenschap tot de Fédération Wallonie-Bruxelles. Als je de professionele erkenning hebt verkregen, volgt automatisch de vergunning van de FOD Volksgezondheid om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek tot heroverweging / herziening van de beslissing (onderzoeksfouten, nieuwe elementen of niet akkoord met de redenen van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
– Bemiddelingsdienst van de FWB
– Raad van State

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle benodigde documenten hebben, is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren informatiesessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.​> Zie Agenda voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Standaard aanvraagformulier
– Specifiek aanvraagformulier voor gezondheidszorgberoepen
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Gedetailleerd studieprogramma
– Volledig uurrooster van het gevolgde programma
– Stagebewijzen of -rapporten (met informatie over de inhoud, het aantal uren, de stageplaats en taken)
– Eventuele tewerkstellingsattesten
– Eventuele vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

in principe €180

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK / BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Nederlands van het diploma en een beëdigde vertaling van de puntenlijsten in het Engels, Nederlands, Frans of Duits.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Digitaal via bon of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

 

 

Opmerkingen

Duur

4 maanden

Nut

De specifieke erkenning van je diploma als zorgkundige is nodig als je diploma niet-Europees is (van buiten de EER) en je dit beroep in België wilt uitoefenen.

Als je diploma niet binnen de EER is behaald: zodra je de erkenning hebt verkregen van de bevoegde dienst, moet je nog hetzogenaamde “visum” aanvragen bij de FOD Volksgezondheid. Dit is de vergunning om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

Als je een Europees (van binnen de EER) diploma hebt, is een diplomaerkenning in principe niet nodig. We spreken van een “professionele erkenning” (Europese richtlijn 2005/36/EG): in dit geval vraag je deze erkenning aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaams) of de Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction de l’Agrément des Prestataires des Soins de Santé (Franstalig). Als je de professionele erkenning hebt verkregen, volgt automatisch de vergunning van de FOD Volksgezondheid om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

Voor meer informatie –> zie pagina nuttige links: uitoefenen van een gereglementeerd beroep

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten in het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen / documenten die de beslissing kunnen herleggen) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern : In beroep gaan tegen de beslissing (niet akkoord met redenen van de beslissing): Raad van State, met een kopie naar Naric.

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap als je in Duitstalig België woont of van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

2Jouw procedure

Niveau-erkenning – Hoger onderwijs

Een niveau-erkenning is een document dat het studieniveau erkent waarmee je buitenlandse diploma overeenkomt (bijv. graduaat, bachelor, master of doctoraat) maar niet je studierichting (bijv. biologie, geschiedenis, journalistiek).

Kies je voor een Franstalige of Nederlandstalige procedure? In principe kies je voor de taalgemeenschap waarin je woont of waar je zou willen werken. Je hebt de keuze tussen de twee gemeenschappen als je in Brussel woont of als je woont in het grensgebied van Vlaanderen en Wallonië (bijv. de faciliteitengemeenten).

Ik ben:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan voorleggen

Er is een aanvullend formulier voor vluchtelingen die niet al hun documenten hebben. Let op: deze procedure kan alleen een niveauerkenning opleveren.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. ​>Zie AGENDA voor onze volgende sessies

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, asielzoeker of subsidiair beschermde kan voorleggen

Voor vluchtelingen of asielzoekers die niet alle benodigde documenten hebben, is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. > Zie AGENDA voor onze volgende infosessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten (voor elk studiejaar)
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Eventueel diplomasupplement
– Motivatiebrief
– CV
– Origineel betalingsbewijs

Gewaarmerkte kopie Beëdigde vertaling

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Kopie van het afstudeerwerk / eindwerk / thesis (als het om een masterdiploma gaat)
– Eventueel diplomasupplement – Eventueel CV – Eventuele vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

€150: landen op de lijst van de OESO
€200: andere landen
€65: Europese diploma’s behaald naar het in werking treden van de Bolognaverklaring OF diploma’s (EU en niet-EU) waar al jurisprudentie voor bestaat

Gratis voor: erkende vluchtelingen en mensen met het statuut van subsidiair beschermde

€90

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK / BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Frans en Engels
Indien de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten

Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling van het diploma naar het Nederlands. Voor de puntenlijsten kan de beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le supérieur (5ième étage), Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

e-mail: equi.sup@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Digitaal via bon, of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

 

Opmerkingen

De FWB onderzoekt ook niveau erkenningsaanvragen voor doctoraten.

Het afstudeerwerk / eindwerk / scriptie is alleen vereist om een erkenning op masterniveau mogelijk te maken (niet voor de bachelor- of graduaatsniveau).

NARIC-Vlaanderen is bevoegd voor erkenningen op doctoraatsniveau, maar enkel specifieke erkenningen zijn mogelijk.

Duur

2 maanden

2 maanden

Nut

Een niveauerkenning kan van pas komen bij het zoeken naar een job op je studieniveau die niet specifiek is voor je studiegebied. Een erkenning is nodig om in de openbare sector te kunnen werken. Ze kan ook een CESS-diploma vervangen als je (verder) wilt studeren in het hoger onderwijs.

Let op: als het je doel is om verder te studeren of studies te starten in het hoger onderwijs, check dan eerst de toegangsvoorwaarden van de studies van je keuze. De onderwijsinstelling zal je kunnen vertellen óf een erkenning al nodig zou zijn, het soort erkenning en van welk diploma.

Een niveauerkenning kan van pas komen bij het zoeken naar een job op je studieniveau die niet specifiek is voor het domein waarin je hebt gestudeerd. Een erkenning is nodig om in de openbare sector te kunnen werken.

Let op: als het je doel is om verder te studeren of studies te starten in het hoger onderwijs, check dan eerst de toegangsvoorwaarden van de studies van je keuze. De onderwijsinstelling zal je kunnen vertellen óf een erkenning al nodig zou zijn, het soort erkenning en van welk diploma.

Niet eens met de beslissing?

Intern: Verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij opmaak van de beslissing, nieuwe elementen of niet akkoord met de redenen van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten bij het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen/documenten) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (niet akkoord met de redenen van de beslissing): Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap als je in Duitstalig België woont of van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan voorleggen

Er is een aanvullend formulier voor vluchtelingen die niet al hun documenten hebben. Let op: deze procedure kan alleen een niveauerkenning opleveren.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. ​>Zie AGENDA voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten (voor elk studiejaar)
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Eventueel diplomasupplement
– Motivatiebrief
– CV
– Origineel betalingsbewijs

Kosten

€150: landen op de lijst van de OESO
€200: andere landen
€65: Europese diploma’s behaald naar het in werking treden van de Bolognaverklaring OF diploma’s (EU en niet-EU) waar al jurisprudentie voor bestaat

Gratis voor: erkende vluchtelingen en mensen met het statuut van subsidiair beschermde

Aanvaarde talen

Frans en Engels
Indien de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalence pour le supérieur (5ième étage), Adolphe Lavalléestraat 1, 1080 Brussel

e-mail: equi.sup@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Opmerkingen

De FWB onderzoekt ook niveau erkenningsaanvragen voor doctoraten.

Duur

2 maanden

Nut

Een niveauerkenning kan van pas komen bij het zoeken naar een job op je studieniveau die niet specifiek is voor je studiegebied. Een erkenning is nodig om in de openbare sector te kunnen werken. Ze kan ook een CESS-diploma vervangen als je (verder) wilt studeren in het hoger onderwijs.

Let op: als het je doel is om verder te studeren of studies te starten in het hoger onderwijs, check dan eerst de toegangsvoorwaarden van de studies van je keuze. De onderwijsinstelling zal je kunnen vertellen óf een erkenning al nodig zou zijn, het soort erkenning en van welk diploma.

Niet eens met de beslissing?

Intern: Verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij opmaak van de beslissing, nieuwe elementen of niet akkoord met de redenen van de beslissing): per aangetekende brief aan de FWB.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, asielzoeker of subsidiair beschermde kan voorleggen

Voor vluchtelingen of asielzoekers die niet alle benodigde documenten hebben, is er een aanvullend formulier.

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. > Zie AGENDA voor onze volgende infosessies

Vereiste documenten

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Kopie van het afstudeerwerk / eindwerk / thesis (als het om een masterdiploma gaat)
– Eventueel diplomasupplement – Eventueel CV – Eventuele vrijstelling van betaling

Beëdigde vertaling

Kosten

€90

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK / BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling van het diploma naar het Nederlands. Voor de puntenlijsten kan de beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Digitaal via bon, of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel

e-mail: naric@vlaanderen.be www.naricvlaanderen.be

 

Opmerkingen

Het afstudeerwerk / eindwerk / scriptie is alleen vereist om een erkenning op masterniveau mogelijk te maken (niet voor de bachelor- of graduaatsniveau).

NARIC-Vlaanderen is bevoegd voor erkenningen op doctoraatsniveau, maar enkel specifieke erkenningen zijn mogelijk.

Duur

2 maanden

Nut

Een niveauerkenning kan van pas komen bij het zoeken naar een job op je studieniveau die niet specifiek is voor het domein waarin je hebt gestudeerd. Een erkenning is nodig om in de openbare sector te kunnen werken.

Let op: als het je doel is om verder te studeren of studies te starten in het hoger onderwijs, check dan eerst de toegangsvoorwaarden van de studies van je keuze. De onderwijsinstelling zal je kunnen vertellen óf een erkenning al nodig zou zijn, het soort erkenning en van welk diploma.

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten bij het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen/documenten) van de beslissing: per aangetekende brief, aan Naric, binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (niet akkoord met de redenen van de beslissing): Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap als je in Duitstalig België woont of van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie

2Jouw procedure

Specifieke diploma-erkenning – Hoger onderwijs

Een specifieke diploma-erkenning erkent het niveau én het vakgebied van je diploma hoger onderwijs (bv. een Graduaat Informatiebeheer, BES Bibliothécaire, Bachelor in Boekhouding of een Master in Biologie).

Kies je voor een Franstalige of Nederlandstalige procedure? In principe kies je voor de taalgemeenschap waarin je woont of waar je zou willen werken. Je hebt de keuze tussen de twee gemeenschappen als je in Brussel woont of als je woont in het grensgebied van Vlaanderen en Wallonië (bijv. de faciliteitengemeenten).

 

 

Ik ben:

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan voorleggen

Er is een aanvullend formulier voor vluchtelingen die niet al hun documenten hebben. Let op: deze procedure kan alleen een niveauerkenning opleveren.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren regelmatig infosessies voor mensen die geregistreerd zijn bij Actiris. > Zie Agenda voor onze volgende infosessies

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, asielzoeker of subsidiair beschermde kan voorleggen

Voor vluchtelingen of asielzoekers die niet alle benodigde documenten hebben is er een aanvullend formulier en een speciale procedure.

 

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. >Zie Agenda voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten (voor elk studiejaar)
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Kopie van het officiële (gedetailleerde) cursusprogramma (= document met beschrijving van de inhoud van de vakken)
– Kopie van het afstudeerwerk / eindwerk / thesis + vertaalde samenvatting als het origineel in een andere taal dan het Frans of Engels is.
– Kopie van stageattesten
– Eventueel diplomasupplement – Motivatiebrief
– CV
– Origineel betalingsbewijs

Gewaarmerkte kopie Beëdigde vertaling

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Kopie van het officiële cursusprogramma
– Kopie van het afstudeerwerk / eindwerk / scriptie (indien een diploma op masterniveau) + samenvatting als het origineel in een andere taal dan het Frans, Engels, Nederlands of Duits is opgesteld – Kopieën van stageattesten – Kopieën van eventuele tewerkstellingsattesten – Eventueel diplomasupplement – Eventuele vrijstelling van betaling

 

 

Beëdigde vertaling

Kosten

€150 landen op de lijst van deOESO
€200 andere landen

Gratis voor mensen met de status van erkend vluchteling of subsidiair beschermde

€180

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK / BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Frans en Engels

Als de originelen in een andere taal zijn, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten.

Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling van het diploma naar het Nederlands. Voor de puntenlijsten kan de beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalences pour le supérieur (5e verdieping), Adolphe Lavallée-straat 1, 1080 Brussel

e-mail: equi.sup@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Digitaal via bon, of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel
e-mail: naric@vlaanderen.be
www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

De samenvatting van je eindwerk/thesis moet het volgende bevatten: een vertaling van de inhoudsopgave, de inleiding, de opzet van de studie, de conclusies en de bibliografie.

Indien stagebewijzen ontbreken, kunnen tewerkstellingsbewijzen in het betreffende studiegebied bij het dossier worden gevoegd.

Een verzoek om specifieke gelijkwaardigheid voor een doctoraat moet worden gericht aan een universiteit van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

 

 

Een eindwerk / thesis / scriptie is alleen vereist voor de gelijkwaardigheid op een master- of doctoraatsniveau (niet voor een bachelor of graduaat).

De scriptie / eindwerk / thesis moet alleen zijn geschreven, het mag geen groepswerk zijn. De samenvatting van de thesis / scriptie / eindwerk moet tussen de 5 en 10 pagina’s zijn en het voglende bevatten: inhoudstafel, onderzoeksopzet, gebruikte literatuur en het theoretisch kader, methodologisch kader, conclusies en de bibliografie als het oorspronkelijke document niet in Latijns schrift geschreven is (bibliografie telt niet mee voor het vereiste minimum aantal pagina’s van de samenvatting)

Het CV is vereist voor erkenningsaanvragen van diploma’s in de geneeskunde

NARIC-Vlaanderen is ook verantwoordelijk voor specifieke doctoraatserkenningen in de Vlaamse Gemeenschap.

Duur

4 maanden

(vanaf het moment dat het dossier compleet is)

4 maanden

Nut

Een specifieke erkenning kan van pas komen bij het zoeken naar een job in je studiegebied Een specifieke erkenning is noodzakelijk voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep als je diploma niet Europees is (behaald buiten de EER)​

Ze is ook nodig om toegang te krijgen tot een lerarenagregaat in het Franstalige hoger onderwijs en de zogenaamde derde studiecycli (= doctoraten).

Als je van plan bent om in België een gereglementeerd beroep uit te oefenen moet je naast de erkenning van het diploma een vergunning aanvragen bij de instantie die verantwoordelijk is voor je beroep. Let op, een diplomaerkenning bij NARIC-Vlaanderen of de Fédération Wallonie-Bruxelles – afdeling ‘équivalences’, is in principe niet nodig als je diploma Europees is (EER)! Wel moet je mogelijk een professionele erkenning aanvragen bij de instantie bevoegd voor jouw beroep. >Zie ook Nuttige links: een gereglementeerd beroep uitoefenen in België

De specifieke gelijkwaardigheid kan handig zijn bij het zoeken naar een baan in jouw studiegebied. Ze is noodzakelijk voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep als je diploma niet Europees is (= van buiten de EER​).

Het is ook noodzakelijk om toegang te krijgen tot een verkorte educatieve bachelor.

Als je van plan bent om in België een gereglementeerd beroep uit te oefenen, moet je naast een diplomaerkenning ook een vergunning aanvragen bij de instantie die verantwoordelijk is voor jouw beroep. Let op, een diplomaerkenning bij NARIC-Vlaanderen of de Fédération Wallonie-Bruxelles – afdeling ‘équivalences’, is in principe niet nodig als je diploma Europees (EER) is ! Wel moet je mogelijk een professionele erkenning aanvragen bij de instantie bevoegd voor jouw beroep. >Zie ook Nuttige links: een gereglementeerd beroep uitoefenen in België

Niet eens met de beslissing?

Intern: Verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij opmaak van de beslissing, nieuwe elementen of niet eens met de beslissing) per aangetekende brief aan de FWB.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten bij het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen / documenten) van de beslissing: per aangetekende brief aan Naric binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen (niet akkoord met de redenen van de beslissing): Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap als je in Duitstalig België woont of van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek voor meer informatie de website van Ostbelgien

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franstalige gemeenschap)

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan voorleggen

Er is een aanvullend formulier voor vluchtelingen die niet al hun documenten hebben. Let op: deze procedure kan alleen een niveauerkenning opleveren.

Ingeschreven bij Actiris

We organiseren regelmatig infosessies voor mensen die geregistreerd zijn bij Actiris. > Zie Agenda voor onze volgende infosessies

Vereiste documenten

– Gewaarmerkte kopie van het diploma
– Gewaarmerkte kopie van de puntenlijsten (voor elk studiejaar)
– Aanvraagformulier
– Kopie van een Belgisch identiteitsbewijs of uittreksel van de geboorteakte
– Kopie van het officiële (gedetailleerde) cursusprogramma (= document met beschrijving van de inhoud van de vakken)
– Kopie van het afstudeerwerk / eindwerk / thesis + vertaalde samenvatting als het origineel in een andere taal dan het Frans of Engels is.
– Kopie van stageattesten
– Eventueel diplomasupplement – Motivatiebrief
– CV
– Origineel betalingsbewijs

Kosten

€150 landen op de lijst van deOESO
€200 andere landen

Gratis voor mensen met de status van erkend vluchteling of subsidiair beschermde

Aanvaarde talen

Frans en Engels

Als de originelen in een andere taal zijn, zorg dan voor een beëdigde vertaling in het Frans van het diploma en de puntenlijsten.

Indienen

Op papier, verstuurd per aangetekende zending.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Service équivalences pour le supérieur (5e verdieping), Adolphe Lavallée-straat 1, 1080 Brussel

e-mail: equi.sup@cfwb.be www.equivalences.cfwb.be

Opmerkingen

De samenvatting van je eindwerk/thesis moet het volgende bevatten: een vertaling van de inhoudsopgave, de inleiding, de opzet van de studie, de conclusies en de bibliografie.

Indien stagebewijzen ontbreken, kunnen tewerkstellingsbewijzen in het betreffende studiegebied bij het dossier worden gevoegd.

Een verzoek om specifieke gelijkwaardigheid voor een doctoraat moet worden gericht aan een universiteit van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

 

 

Duur

4 maanden

(vanaf het moment dat het dossier compleet is)

Nut

Een specifieke erkenning kan van pas komen bij het zoeken naar een job in je studiegebied Een specifieke erkenning is noodzakelijk voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep als je diploma niet Europees is (behaald buiten de EER)​

Ze is ook nodig om toegang te krijgen tot een lerarenagregaat in het Franstalige hoger onderwijs en de zogenaamde derde studiecycli (= doctoraten).

Als je van plan bent om in België een gereglementeerd beroep uit te oefenen moet je naast de erkenning van het diploma een vergunning aanvragen bij de instantie die verantwoordelijk is voor je beroep. Let op, een diplomaerkenning bij NARIC-Vlaanderen of de Fédération Wallonie-Bruxelles – afdeling ‘équivalences’, is in principe niet nodig als je diploma Europees is (EER)! Wel moet je mogelijk een professionele erkenning aanvragen bij de instantie bevoegd voor jouw beroep. >Zie ook Nuttige links: een gereglementeerd beroep uitoefenen in België

Niet eens met de beslissing?

Intern: Verzoek om heroverweging / herziening van de beslissing (fouten bij opmaak van de beslissing, nieuwe elementen of niet eens met de beslissing) per aangetekende brief aan de FWB.

Extern: beroep aantekenen tegen de beslissing (als je het niet eens bent met de redenen voor de beslissing):
Bemiddelingsdienst van de FWB
Raad van State

NARIC-Vlaanderen

Vluchteling

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, asielzoeker of subsidiair beschermde kan voorleggen

Voor vluchtelingen of asielzoekers die niet alle benodigde documenten hebben is er een aanvullend formulier en een speciale procedure.

 

Ingeschreven bij Actiris

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris (of VDAB) ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en je begeleiding krijgt bij je zoektocht naar werk door hen of één van de officiële partners (zoals bon en CIRÉ).

We organiseren infosessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven. >Zie Agenda voor onze volgende sessies

Vereiste documenten

– Gewone kopie van het diploma
– Gewone kopie van de puntenlijsten
– Aanvraagformulier
– Kopie van het Belgisch identiteitsbewijs of het paspoort
– Kopie van het officiële cursusprogramma
– Kopie van het afstudeerwerk / eindwerk / scriptie (indien een diploma op masterniveau) + samenvatting als het origineel in een andere taal dan het Frans, Engels, Nederlands of Duits is opgesteld – Kopieën van stageattesten – Kopieën van eventuele tewerkstellingsattesten – Eventueel diplomasupplement – Eventuele vrijstelling van betaling

 

 

Beëdigde vertaling

Kosten

€180

Gratis voor: werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB, mensen met een leefloon van het OCMW, asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, mensen met verhoogde tegemoetkoming (VTK / BIM, VIPO), deelnemers van het inburgeringsprogramma van bon.

Aanvaarde talen

Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Als de originelen in een andere taal zijn opgesteld, zorg dan voor een beëdigde vertaling van het diploma naar het Nederlands. Voor de puntenlijsten kan de beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn.

De beëdigde vertaling van het diploma moet in het Nederlands zijn en door een vertaler in België gebeuren.

Indienen

Digitaal via bon, of per e-mail naar het adres naric.attesten@vlaanderen.be. Op papier per post (verzending per post wordt niet geaccepteerd tijdens de COVID-periode).

NARIC-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel
e-mail: naric@vlaanderen.be
www.naricvlaanderen.be

Opmerkingen

Een eindwerk / thesis / scriptie is alleen vereist voor de gelijkwaardigheid op een master- of doctoraatsniveau (niet voor een bachelor of graduaat).

De scriptie / eindwerk / thesis moet alleen zijn geschreven, het mag geen groepswerk zijn. De samenvatting van de thesis / scriptie / eindwerk moet tussen de 5 en 10 pagina’s zijn en het voglende bevatten: inhoudstafel, onderzoeksopzet, gebruikte literatuur en het theoretisch kader, methodologisch kader, conclusies en de bibliografie als het oorspronkelijke document niet in Latijns schrift geschreven is (bibliografie telt niet mee voor het vereiste minimum aantal pagina’s van de samenvatting)

Het CV is vereist voor erkenningsaanvragen van diploma’s in de geneeskunde

NARIC-Vlaanderen is ook verantwoordelijk voor specifieke doctoraatserkenningen in de Vlaamse Gemeenschap.

Duur

4 maanden

Nut

De specifieke gelijkwaardigheid kan handig zijn bij het zoeken naar een baan in jouw studiegebied. Ze is noodzakelijk voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep als je diploma niet Europees is (= van buiten de EER​).

Het is ook noodzakelijk om toegang te krijgen tot een verkorte educatieve bachelor.

Als je van plan bent om in België een gereglementeerd beroep uit te oefenen, moet je naast een diplomaerkenning ook een vergunning aanvragen bij de instantie die verantwoordelijk is voor jouw beroep. Let op, een diplomaerkenning bij NARIC-Vlaanderen of de Fédération Wallonie-Bruxelles – afdeling ‘équivalences’, is in principe niet nodig als je diploma Europees (EER) is ! Wel moet je mogelijk een professionele erkenning aanvragen bij de instantie bevoegd voor jouw beroep. >Zie ook Nuttige links: een gereglementeerd beroep uitoefenen in België

Niet eens met de beslissing?

Intern : Verzoek om heroverweging (fouten bij het erkenningsonderzoek) / herziening (nieuwe elementen / documenten) van de beslissing: per aangetekende brief aan Naric binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing / per e-mail aan de dossierbeheerder, binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing.

Extern: beroep aantekenen (niet akkoord met de redenen van de beslissing): Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 

Duitstalige gemeenschap :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap als je in Duitstalig België woont of van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek voor meer informatie de website van Ostbelgien

Vragen?