Centrale examencommissies

Het Brusselse en Waalse Gewest hebben centrale examencommissies die verschillende testen organiseren waarmee je kan aantonen dat je over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om je activiteit als zelfstandige te starten: basiskennis bedrijfsbeheer of specifieke professionele vaardigheden (als je wilt starten in een gereglementeerd beroep).

In Vlaanderen bestaat deze examencommissie niet omdat je daar geen basiskennis bedrijfsbeheer of professionele vaardigheden meer moet aantonen om een eigen zaak te starten.

This entry was posted by Damienne Martin on at and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.