single-equivalence.php
Medische / Paramedische Diploma's - Hoger Onderwijs - Mon Diplome Mijndiploma

Medische / paramedische diploma’s – hoger onderwijs

De specifieke erkenning van een diploma hoger onderwijs op medisch gebied erkent dat je in het buitenland de kwalificaties hebt verworven die vereist zijn om de (academische) titel van je beroep te mogen voeren in België.

Hoe kies je tussen de Franstalige en de Nederlandstalige procedure? In principe kies je voor de de taalgemeenschap waarin je woont of waar je zou willen werken. Je hebt de keuze tussen de twee gemeenschappen als je in Brussel woont of als je woont in het grensgebied van Vlaanderen en Wallonië (bijv. de faciliteitengemeenten).

 

Cas particulier Réfugié :

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan voorleggen.

De erkenningsprocedure is gratis als je het bewijs van je status als erkend vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker kan voorleggen.

Voor asielzoekers of vluchtelingen die niet alle vereiste documenten hebben, is er een aanvullend formulier en een speciale procedure.

Cas particulier Actiris :

We organiseren informatiesessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.

Bekijk onze Agenda voor de aankomende sessies.

De erkenningsprocedure is gratis als je bij Actiris of VDAB ingeschreven bent als voltijds niet-werkende werkzoekende en begeleiding krijgt van Actiris / VDAB of één van de partners (zoals bon en CIRÉ) om een job te vinden.

We organiseren informatiesessies voor mensen die bij Actiris zijn ingeschreven.

Bekijk onze Agenda voor de aankomende sessies.

Communauté germanophone :

Het is ook mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij de Duitstalige Gemeenschap, als je woont in Duitstalig België of als je van plan bent om hier te gaan werken.

Bezoek de website van de Duitstalige gemeenschap voor meer informatie.